Tarjoaja

Dremel:n kotisivuista vastaa

DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Contact

Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431

Online contact

Business form

B.V.

Authorised legal representatives

Jean-Paul Meeuwissen

Entry in Register

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Turnover Tax ID: NL800830374B02

 

Oikeudellisia viittauksia

Dremel-yhtymän (Dremel) oikeudellisia viittauksia

© Copyright

Kaikki oikeudet pidätetään. Teksti, grafiikka, ääni, animaatiot ja videot sekä niiden sijainti Dremel in verkkosivuilla kuuluvat tekijänoikeuslain ja muiden suojalakien piiriin. Näiden verkkosivujen sisältöä ei saa kopioida, levittää, muuttaa tai antaa kolmannen osapuolen käytettäväksi kaupallisia tarkoitusperiä varten. Lisäksi muutamat Dremel in verkkosivut sisältävät kuvia, joiden Copyright-oikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle.

Tavaramerkit

Jos ei toisin ilmoitettu, kaikki Dremel in verkkosivujen tavaramerkit ovat suojattuja tavaramerkkioikeudella. Tämä koskee erityisesti Dremel in tavaramerkkejä, tyyppikilpiä, yritysten logoja ja tunnuksia. Sivuillamme käytetyt tavaramerkit ja muotoiluelementit ovat yrityksen Robert Bosch Power Tools GmbH, saksa, henkistä omaisuutta.

Takuuluettelo

Tämä verkkosivu on laadittu erittäin huolellisesti. Siitä huolimatta sivujen virheettömyyttä ja tarkkuutta ei voi taata. Emme vastaa minkäänlaisista vahingoista, jotka syntyvät suoraan tai epäsuoraan näiden verkkosivujen käytöstä, mikäli kyseessä ei ole Dremel in tahallinen tuottamus tai törkeä huolimattomuus.

Lisenssiluettelo

Dremel in verkkosivujen sisältämä henkinen omaisuus, kuten patentit, merkit ja tekijänoikeudet, on suojattu. Tämä verkkosivu ei tarjoa lisenssiä Dremel-yhtymän (Dremel) tai kolmannen osapuolen yritysten henkisen omaisuuden käyttöä varten


 

Tekniikka

Tekniset edellytykset

Jotta Internet-sivumme näkyisi optimaalisesti tietokoneellasi ja voisit hyödyntää kaikkia toimintoja, huomio seuraavat ohjeet:

Selain

Suosittelemme, että valitset jonkin seuraavista selaimista: Internet Explorer alk. 8.x, Mozilla Firefox alk. 10.x, Google Chrome alk. 18.0.x sekä Safari alk. 5.x. Jos käytössäsi on vanhempi selain-versio (esim. Internet Explorer 6), joissakin tapauksissa saattaa esiintyä toimintahäiriöitä tarjouksiemme yhteydessä.

Flash® Player

Dremel in jotkut Internet-sivut sisältävät animaatioita, jotka on toteutettu Flash®-ohjelmalla. Jotta animaatiot voitaisiin näyttää, tarvitaan Flash® Player alk. versio 10, sen voi ladata osoitteesta: www.adobe.comadobe.com

Adobe® Reader

Dremel in jotkut Internet-sivut sisältävät PDF-asiakirjoja. Jotta voit katsella näitä asiakirjoja, tarvitset Adobe® Readerin, jonka voit ladata osoitteesta: www.adobe.com

JavaScript

Jotkut Dremel in Internet-sivujen toiminnot edellyttävät JavaScriptillä varustettua selainta. Sen vuoksi suosittelemme, että aktivoit Java Scriptin selaimeesi.

Evästeet

Jotkut Dremel in Internet-sivujen toiminnot edellyttävät evästeiden hyväksymistä. Sen vuoksi suosittelemme, että hyväksyt evästeet selaimeesi. Lisätietoa evästeiden käytöstä löytyy kohdasta Dremel-yhtymän tietosuojaohjeet.

Jos haluat lisätietoa käyttämistämme evästeistä, klikkaa linkkiä "Evästeasetukset" alatunnisteesta. Linkistä "Evästeasetukset" saat lisäätietoa käytetyistä evästeistä. Lisäksi voit päättää, mitä evästeitä haluat käyttää.


 


 

Tietosuoja

1. Tietosuojahuomautuksia
BOSCH POWER TOOLS B.V. (seuraavassa "DREMEL“ tai "Me“ tai "Meille") kiittää käynnistäsi verkkosivustollamme ja mobiilisovellusten käytöstä (myös online-palvelujen käytöstä) sekä yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.

2. DREMEL kunnioittaa yksityisyyttäsi
Yksityisyytesi suojasta huolehtiminen henkilökohtaisten tietojesi käsittelyssä sekä kaikkien kaupankäyntitietojen turvallisuus on meille tärkeä asia, jonka otamme huomioon liiketoiminnassamme. Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja, jotka saamme online-palveluissa käydessäsi, luottamuksellisesti ja lakimääräysten mukaisesti.

Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat oleellinen osa yrityspolitiikkaamme.

3. Vastuullinen
Tietojesi käsittelystä vastuullinen on DREMEL; poikkeukset on selostettu näissä tietosuojahuomautuksissa.

Yhteystietomme ovat:
DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands
Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431
Online contact

4. Henkilökohtaisten tietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

4.1. Käsiteltävien tietojen kategoriat
Seuraavien kategorioiden tietoja käsitellään:

 • Kommunikaatiotiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, IP-osoite)

4.2. Periaatteet
Henkilökohtaisia tietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, varaus-. ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteet) vain silloin, kun siihen on olemassa lakiperuste tai olet antanut siihen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymisen myötä.

4.2.1. – Häiriöiden määrittämiseen ja turvallisuussyistä
(Oikeusperusteet: lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen tietoturvallisuuden alueella ja oikeutettu intressi palvelujemme häiriöiden korjaamiseen ja turvallisuuden vuoksi).

4.2.2. – Itse toteutettu tai ulkopuolisen toteuttama mainonta sekä markkinatutkimus ja saavutettavuusmittaus lain sallimassa laajuudessa tai suostumukseen perustuen
(Oikeusperuste: suostumus / oikeutettu intressi taholtamme suoramarkkinointiin, edellyttäen että se on tietosuojalain ja kilpailulainsäädännön määräysten mukaista).

4.2.3. – Tuote- tai asiakaskyselyt sähköpostitse ja/tai puhelimitse, jos siihen on saatu suostumus
(Oikeusperuste: suostumus).

Huomautus: Jos annamme kyselyt markkinatutkimusyrityksen tehtäväksi, se toimii ainoastaan toimeksiantomme ja ohjeidemme mukaisesti.

4.2.4. – Arvontojen tai alennuskampanjoiden toteuttaminen kulloistenkin arpajaismääräysten tai alennuskampanjaehtojen mukaisesti
(Oikeusperusteena sopimuksen täyttäminen).

4.2.5. – Uutiskirjeen lähettäminen vastaanottajan suostumuksella sähköpostitse tai tekstiviestinä/multimediaviestinä
(Oikeusperuste: suostumus).

4.2.6. – Yhteisöpalvelun käyttö kirjautuneille jäsenille tarkoituksella [yhteisöpalvelun tarkoitukset lisättävä]
(Oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen)

4.2.7. – Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen
(Oikeusperuste: oikeutettu intressi puoleltamme oikeuksiemme toteuttamiseksi ja puolustamiseksi).

4.3. Lokitiedostot
Aina internetin käytön yhteydessä tietokoneesi selain välittää automaattisesti tiettyjä tietoja, jotka me tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin.

Tallennamme lokitiedostot häiriöiden määrittämiseksi ja turvallisuussyiden vuoksi (esim. hyökkäysyritysten selvittämiseksi) lyhyeksi ajaksi ja sitten poistamme ne. Lokitiedostot, joiden pitempi säilyttäminen todistetarkoituksia varten on tarpeen, erotetaan poistettavista, kunnes kukin tapaus on lopullisesti saatu selvitettyä, ja ne voidaan yksittäisessä tapauksessa luovuttaa tutkiville viranomaisille.

Lokitiedostoja käytetään (ilman tai ilman täydellistä IP-osoitetta) myös analyysitarkoituksiin; tähän liittyen ks. kappale Verkkoanalyysi.

Lokitiedostoihin tallennetaan etenkin seuraavat tiedot:

 • Sen päätelaitteen IP-osoite (internetprotokollaosoite), josta online-palveluun on menty;

 • sen nettisivun internetosoite, josta online-palveluun on menty (ns. alkuperä- tai viite-URL);

 • sen palveluntarjoajan nimi, jonka kautta online-palveluun on menty;

 • avattujen tiedostojen tai näyttöön haettujen tietojen nimi;

 • käytön päivämäärä ja kellonaika sekä kesto;

 • siirretty tietomäärä;

 • käyttöjärjestelmä ja käytetyn internetselaimen tiedot mukaan lukien asennetut lisäosat (esim. Flash Playeria varten);

 • http-tilan koodi (esim. "kysely onnistunut" tai "haluttua tiedostoa ei löydy").

4.4. Tietojen välittäminen

4.4.1. Tietojen välittäminen muille vastuullisille
Välitämme henkilökohtaisia tietojasi vain silloin muille vastuullisille, jos se sopimuksen täyttämisen vuoksi on tarpeen, meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu intressi välittämiseen tai suostumuksesi siihen on olemassa. Oikeusperusteiden yksityiskohdat löydät kappaleesta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Kolmansia osapuolia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset. Mikäli tietoja välitetään kolmannelle osapuolelle oikeutetun intressin perusteella, se selostetaan näissä tietosuojahuomautuksissa.

Lisäksi tietoja voidaan välittää muille vastuullisille, jos meidät lakisääteisten määräysten tai täytettävän viranomaismääräyksen tai oikeuden määräyksen perusteella siihen on velvoitettu.

4.4.2. Palveluntuottajat (yleiset)
Me annamme ulkopuolisille palveluntuottajille esimerkiksi myynti- ja markkinointipalveluihin, myynnin hallintaan, maksuliikenteeseen ohjelmointiin, tietojen tallennukseen ja Hotline-palveluihin liittyviä toimeksiantoja. Olemme valinneet nämä palveluntuottajat huolellisesti ja valvomme heitä säännöllisesti, erityisesti että he käsittelevät ja suojaavat heille tallennettuja tietoja huolellisesti. Olemme velvoittaneet kaikki palveluntuottajat luottamuksellisuuteen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen. Palveluntuottajia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset.

4.5. Välittäminen vastaanottajalle Euroopan talousalueen ulkopuolella
Voimme välittää henkilökohtaisia tietoja myös vastaanottajille, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella niin sanotuissa kolmansissa maissa. Tässä tapauksessa varmistamme ennen välittämistä, että vastaanottajalla on kohtuullisen tason tietosuoja (esim. EU-komission kyseistä maata koskevan kohtuullisuuspäätöksen perusteella) tai että vastaanottaja on sopinut Euroopan unionin niin sanottujen EU-standardisopimusehtojen noudattamisesta tai että suostumuksesi välittämiselle on olemassa.

Voit saada meiltä yhteenvedon vastaanottajista kolmansissa maissa ja kopion kohtuullisen tietosuojatason varmistamiseksi konkreettisesti sovituista säännöistä. Tätä varten käytä tietoja kappaleessa Yhteystiedot.

4.6. Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat
Tallennamme tietosi pääsääntöisesti niin kauan, kun online-palvelumme toteuttaminen edellyttää tai jos meillä on oikeutettu intressi pitempiaikaiseen tallentamiseen (esim. meillä voi myös sopimuksen täyttämisen jälkeen olla vielä oikeutettu intressi postitusmarkkinointiin). Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilökohtaiset tietosi poikkeuksena sellaiset tiedot, jotka meidän on oikeudellisten velvoitteiden täyttämistä varten tallennettava (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).

5. Arvonnat tai alennuskampanjat
Jos osallistut järjestämäämme arvontaan tai alennuskampanjaan, käytämme tietojasi voitosta ilmoittamiseen ja tuotteidemme mainontatarkoituksiin lain sallimassa laajuudessa tai jos olet siihen antanut suostumuksesi. Yksityiskohtaisia tietoja arvonnoista tai alennuskampanjoista löydät niitä koskevista osallistumisehdoista.

6. Evästeiden käyttö

6.1. Yleistä
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka online-palveluissa käydessäsi tallentuvat tietokoneellesi. Kun menet uudelleen samaan online-palveluun, selaimesi lähettää evästeen sisällön kyseiselle palveluntarjoajalle takaisin mahdollistaen päätelaitteen uudelleen tunnistamisen. Evästeiden lukeminen mahdollistaa meille muokata online-palvelumme sinulle käyttöä helpottavan optimaaliseksi.

6.2. Evästeiden poisto käytöstä ja poistaminen
Kun vierailet verkkosivustollamme, sinulle esitetään evästeiden ponnahdusikkunakysymys, sallitko sivustomme tallentaa evästeitä tietokoneellesi vai haluatko kytkeä evästeet asetuksissa pois käytöstä.

Jos valitset, että et salli evästeitä, selaimeesi tallentuu osallistumisesta kieltäytymisen Opt-Out-eväste. Tätä evästettä käytetään yksinomaan eston kohdistamiseen. Evästeiden kytkeminen pois käytöstä voi kuitenkin johtaa siihen, että verkkosivustomme jotkin yksittäiset toiminnot eivät enää ole käytettävissäsi. Ota huomioon, että Opt-Out-eväste voi teknisistä syistä toimia vain sillä selaimella, jolla se otettiin käyttöön. Jos poistat evästeet tai käytät toista selainta tai toista päätelaitetta, Opt-Out-eväste on otettava käyttöön uudelleen.

Asetusmahdollisuus ei kata evästeitä, jotka kolmansien osapuolien verkkosivuilla käydessäsi muut palveluntarjoajat tallentavat.

Selaimesi kautta voit kuitenkin milloin tahansa poistaa kaikki tallentuneet evästeet. Tähän löydät ohjeita selaimesi Apua-toiminnoista. Se voi kuitenkin johtaa siihen, että jotkin yksittäiset toiminnot eivät enää ole käytettävissäsi.

Lisäksi seuraavan verkkosivun kautta on mahdollista hallinnoida kolmansien osapuolten palveluntarjoajien evästeiden käyttöä ja estää se:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Me emme ole kyseisen verkkosivuston ylläpitäjä, joten emme ole vastuussa siitä emmekä voi vaikuttaa sen sisältöihin ja käytettävyyteen.

6.3. Käyttämiemme evästeiden yhteenveto
Tästä kappaleesta löydät yhteenvedon käyttämistämme evästeistä.

6.3.1. Ehdottomasti tarpeelliset evästeet
Tietyt evästeet tarvitaan, jotta luotettavasti voimme tarjota online-palvelumme. Tähän kategoriaan sisältyvät esim.

 • evästeet, joiden avulla käyttäjämme tunnistetaan tai valtuutetaan;

 • evästeet, joiden avulla tietyt käyttäjäsyötöt (esim. ostoskorin sisältö tai online-lomakkeen sisältö) tallennetaan tilapäisesti;

 • evästeet, joiden avulla tietyt käyttäjävalinnat (esim. haku- tai kieliasetukset) tallennetaan;

 • evästeet, jotka tallentavat tietoja video- tai audiosisältöjen häiriöttömän toistamisen takaamiseksi.7. YouTube
Tämä online-palvelu käyttää videoalustaa YouTube, jota ylläpitää YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube”). YouTube on alusta, joka mahdollistaa audio- ja videotiedostojen toiston.

Kun avaat palvelustamme vastaavan sivun, upotettu YouTube-soitin muodostaa yhteyden YouTubeen, jotta video- tai audiotiedostot voidaan välittää ja toistaa. Tällöin myös tiedot välittyvät YouTubelle vastuullisena. Me emme ole vastuussa tietojen tästä käsittelystä, jota YouTube suorittaa.

Lisätietoja kerättyjen tietojen laajuudesta ja tarkoituksesta, YouTuben suorittamasta tietojen edelleenkäsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja valittavissasi olevista tietosuojavaihtoehdoista löydät YouTuben tietosuojahuomauksesta.

8. Uutiskirje

8.1.. Uutiskirje kirjautumisen kanssa; perumisoikeus
Online-palvelumme puitteissa voit tilata uutiskirjeen. Siihen käytämme niin sanottua kaksinkertaisen suostumuksen (Double Opt-In) menetelmää, jonka mukaisesti lähetämme sinulle uutiskirjeitä sähköpostitse, käytämme mobiilia ilmoituspalvelua (kuten WhatsApp), lähetämme tekstiviestejä tai Push-ilmoituksia, jos olet ensin antanut meille nimenomaisen suostumuksesi napsauttamalla jotakin linkkiä uutiskirjepalvelun aktivoinnin ilmoituksessa. Jos myöhemmin päätät lopettaa uutiskirjeiden saamisen, voit milloin tahansa perua tilauksesi perumalla suostumuksesi. Peruminen tehdään sähköpostiuutiskirjeiden osalta uutiskirjeessä olevalla linkillä tai kulloisenkin online-palvelun hallinnointiasetuksissa. Vaihtoehtoisesti ota meihin yhteys kappaleen Yhteystiedot tietojen mukaisesti.

9. Ulkoiset linkit
Online-palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien − meihin liittymättömien palveluntarjoajien − verkkosivuille. Linkin napsauttamisen jälkeen meillä ei enää ole vaikutusta siihen henkilökohtaisten tietojen (esimerkiksi IP-osoite tai sen sivun URL, jolla linkki sijaitsee) keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön, jota kolmas osapuoli linkin napsauttamisen myötä tekee, koska kolmannen osapuolen toiminta ei tietenkään enää ole meidän valvottavissa. Emme vastaa kolmansien osapuolien suorittamasta henkilökohtaisten tietojen käsittelystä.

10. Turvallisuus
Henkilöstömme ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajayritykset ovat vaitiolovelvollisia ja velvoitettuja noudattamaan sovellettavien tietosuojalakien määräyksiä.

Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet kohtuullisen suojaustason takaamiseksi ja hallinnoimiemme tietojesi suojaamiseksi erityisesti tietojen tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, manipuloinnilta, hävittämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta julkistamiselta tai luvattomalta käsiksipääsyltä. Turvallisuustoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknologista kehitystä.

11. Käyttäjien oikeudet
Oikeuksiesi voimaansaattamiseksi käytä kappaleessa Yhteystiedot annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen saamiseen:
Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja tietojesi käsittelystä. Sitä varten voit saattaa voimaan oikeutesi saada tietoa henkilökohtaisista tiedoistasi, joita me sinusta käsittelemme.

Oikeus korjauksiin ja poistamiseen:
Voit vaatia meitä korjaamaan virheellisiä tietoja ja ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ täydentämään tai poistamaan tietojasi.

Tämä ei koske tietoja, jotka ovat tarpeen laskutus- tai kirjanpitotarkoitusten vuoksi tai joita koskee lakisääteinen säilyttämispakko. Jos käsiksipääsyä sellaisiin tietoihin ei tarvita, niiden käsittelyä kuitenkin rajoitetaan (ks. seuraavassa).

Käsittelyn rajoitukset:
Voit vaatia meitä ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Tietojen käsittelyn kieltäminen:
Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen:
Voit lisäksi milloin tahansa antaa kiellon henkilökohtaisten tietojesi käyttämisestä kaupallisiin tarkoituksiin ("mainoskielto"). Ota huomioon, että organisatorisista syistä suostumuksesi peruminen ja tietojesi käyttö jo käynnissä olevan kampanjan kanssa voivat mennä päällekkäin.

Tietojen käsittelyn kielto oikeusperusteen "oikeutettu intressi“ yhteydessä:
Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely, jos siihen oikeusperusteena on olemassa oikeutettu intressi. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.

Suostumuksen peruminen:
Jos olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa perua sen tulevaisuuden osalta. Sillä ei ole vaikutusta tietojesi käsittelyn laillisuuteen perumiseen saakka.

11.1. Tietojen siirrettävyys:
Sinulla on myös oikeus saada välitettynä tiedot, jotka olet meille käyttöön antanut, sellaisessa jäsennellyssä, kelpoisessa ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai ‒ jos teknisesti toteutettavissa ‒ vaatia, että tiedot välitetään kolmannelle osapuolelle.

11.2. Valitusoikeus valvontaviranomaiselle:
Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä niiden tietosuojaviranomaisten puoleen, jotka vastaavat kotikuntasi tai osavaltiosi tietosuoja-asioista tai meitä valvovalle tietosuojaviranomaiselle. Se on:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Osoite:
Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague
Telefon: + 31-70-88 88 500
Telefax: + 31-70-88 88 501
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

12. Tietosuojahuomauksen muutokset
Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojakäytäntöämme, jos se teknisen kehityksen myötä on tarpeen. Tällaisissa tapauksissa mukautamme myös tietosuojahuomautuksemme vastaavasti. Siksi pyydämme aina ottamaan huomioon tietosuojahuomautuksemme ajantasaisen version.

13. Yhteystiedot
Jos haluat ottaa meihin yhteyden, käytä kappaleessa "Vastuullinen" annettua osoitetta.
Henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn liittyvien oikeuksiesi voimaansaattamiseksi, tietosuojaloukkauksista ilmoittamiseksi sekä selvityspyyntöjen tai valitusten esittämiseksi suositamme, että käännyt konsernimme tietosuojavastaavan puoleen:

Herr
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
SAKSA

tai
Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

tai
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

14. Päiväys: 01.05.2018