Tutki. Tulosta. Opi.

Dremel Dreams -ohjelmassa 3D-tulostus yhdistetään koululuokkaan tuntisuunnitelmien ja resurssien avulla. Ne on suunniteltu tukemaan opettajien ja oppilaiden itseluottamusta heidän tutustuessaan STEM-sovellusten käyttöön luokassa itse tekemällä. Dremel Dreams haastaa ja innostaa oppilaat ja opettajat – he voivat

  • D - Suunnitella materiaaleja.
  • R - Tutkia uusia ideoita.
  • E - Parantaa opetussuunnitelmaa.
  • A - Kehittää mielikuvitustaan.
  • M - Motivoida toisiaan.
  • S - Muovata paremman tulevaisuuden.

Katso, miten koulut eri puolilla Yhdysvaltoja käyttävät 3D-tulostusta osana STEM-opetusta ja vaikuttavat myönteisesti oppimiskokemuksiin.

Käytännön esimerkki Lakeview Technology Academy>
Käytännön esimerkki Hardin-Jefferson>
Käytännön esimerkki Austin Tinkering School>

KOKEELLINEN, ITSE TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN 2000-LUVULLA

Kolmiulotteinen eli 3D-tulostus tehostaa oppimista 2000-luvulla. Se on perustekniikkaa, joka on hallittava STEM-opetuksen osa-alueilla. Muihin virtuaalisiin resursseihin yhdistettynä nykypäivän oppilaat hyödyntävät sitä valmistautuessaan huomispäivän työpaikkoihin laajentamalla ajatteluaan ja ongelmanratkaisukykyään.

MUUTTAA OPPILAIDEN TAVAN OPPIA

PERINTEINEN

UUSI 3D-OPETUSMENETELMÄ

ERITYISET 3D-TULOSTUKSEN TUNTISUUNNITELMAT

Opettajien ja alan asiantuntijoiden laatimat, Dremel 3D -opetussuunnitelmaan perustuvat tuntisuunnitelmat ovat samassa linjassa yleisten oppivaatimusten kanssa. Näiden oppaiden avulla opettajat pystyvät integroimaan 3D-tulostuksen normaaliin kouluopetukseensa saman tien, ilman muita toimenpiteitä.

Kaikki tuntisuunnitelmat ja niihin liittyvät 3D-mallisarjat toimitetaan tulostimen SD-kortille tallennettuina, ja ne voidaan tallentaa mille tahansa tietokoneelle, miltä ne luonnollisesti voidaan myös tulostaa.

Katsomalla tämän videon opit, miten sarjat yhdistetään luokkahuonetyöskentelyyn ja hyödynnetään itse tekemällä oppimisessa ja miten ne innostavat ongelmanratkaisuun.

STEM JA MUU OPPIMINEN

Tieteen ei enää odoteta olevan pelkkiä kaavioita ja taulukoita, vaan enemmänkin kouriintuntuvia malleja monimutkaisista, muunneltavista käsitteistä.

3D-teknologian avulla voidaan rakentaa erilaisia mekaniikkaan, arkkitehtuuriin ja taiteeseen liittyviä malleja ja prototyyppejä, mikä auttaa ymmärtämään asiat käytännössä.

Polttomoottoreista kauko-ohjattaviin lentokoneisiin – oppilaat voivat suunnitella ja rakentaa yrityksen ja erehdyksen kautta oppimalla.

Matematiikasta voi nyt tulla vuorovaikutteinen aine, johon oppilaat voivat integroida osaamiaan asioita ja parantaa ongelmanratkaisutaitojaan.

Maantiede, taide, design... kaikki aiheet voidaan hyödyntää ja saada oppilaat ajattelemaan toisin ja kriittisesti.

"Dremel 3D Idea Builder -tulostimen integroiminen K-12-opetussuunnitelmaamme on lisännyt oppilaiden innostusta, edistänyt heidän luovuuttaan ja auttanut oppilaita ymmärtämään perusasioita, jotka välillä menevät hukkaan teoreettisessa opiskelussa."

Mark Simmons, teknologiajohtaja, Sabine Pass ISD